Zakaj potrebujemo geološko poročilo?

Pred pričetkom projektiranja, predvsem gradbeniki in statiki, iz geološkega poročila pridobimo podatke o sestavi in nosilnosti območja gradnje, kar omogoča pravilno zasnovo temeljenja objekta in odvajanja različnih vodnih virov že v fazi načrtovanja.

tla-izsusena

Na podlagi izdelanega poročila boste vedeli kaj se nahaja pod površjem, ali se nahajate na področju visoke podtalnice in posledično na močvirnatem terenu ter pridobili bomo informacijo o nosilnosti terena. Smoter geološkega poročila je predlog globine temeljenja, saj na podlagi te informacije se bo izvedel primeren izkop gradbene jame ter primerne debeline tampona pod temeljno ploščo, kar znatno optimizira stroške gradnje objekta. V primerjavi s ceno naročila elaborata, ki znaša cca. 300 €, lahko na podlagi podatkov geološkega poročila za bistveno več prihranite in obenem pri samem projektiranju že na začetku lahko predvidimo optimalne in cenovno učinkovite rešitve. Podatki o visoki vodi, sestavi terena in slabi nosilnosti nam izredno koristijo pri pravilnem načrtovanju in vam pri stroškovni optimizaciji projekta.

Poročilo nam nudi informacije o pogojih ponikanja in odvodnjavanja, o seizmičnosti terena, o geologiji ozemlja, o geoloških razmerah na terenu in vizijo temeljenja objekta. Gre za relevantne podatke, ko se gradba izvaja na potresno nevarnem območju ali barju. Izdelava geomehanskega poročila mestoma ni obligatorna, je pa vsekakor priporočljiva. V določenih primerih je celo predpisana s prostorskim aktom in ga je potrebno priložiti kot elaborat k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V sled temu svetujemo, da geomehansko poročilo naročite preden se oglasite v naši pisarni, kar pri podjetju, ki ponuja geološke in geotehnične storitve. Ob naročilu ne pozabite izpostaviti namen, zaradi katerega poročilo potrebujete.