Tipski načrt ali rešitev po meri?

slika-grabena-dokumentacija

V našem arhitekturnem biroju si prizadevamo izdelovati rešitve po meri naročnika. Na podlagi izdelanih projektov vam lahko ponudimo nabor rešitev za tipski načrt hiše. V kolikor so želene spremembe tehnično izvedljive in jih predvidevajo prostorski akti, lahko naš tipski načrt hiše prilagodimo ter dopolnimo v skladu z vašimi aspiracijami, ter za vas naredimo individualni načrt za hišo.

Pod spremembo projektne dokumentacije  za tipski načrt hiše si lahko predstavljate, da se doda garažo, spremeni obliko ali naklon strehe, predvidi alternativen način ogrevanja, preuredi razpored prostorov, odstrani ali doda teraso, napušč, frčado ter hišo podkleti ter spremeni postavitev in velikost vrat in oken. Dejansko gre za manjše in nezahtevne spremembe kot je izdelava zrcalne verzije projekta, manjša sprememba lokacije ali velikosti oken. Slednje je vsekakor v končni ceni ovrednoteno kot ugodnost.

Tudi vi razmišljate o tipski montažni hiši?

Vedno več naročnikov se odloča za tipske montažne hiše, saj so pripravljene že v nekaj mesecih. Odlikujejo se po nizkih stroških ogrevanja. Cene hiše so primerljive s klasično zidano gradnjo. Ker so montažne hiše lažje, jih brez težav postavimo na kakršen koli teren. Tanki zidovi zagotavljajo optimalnejši izkoristek površine. Ne nazadnje ekološka gradnja in energetska varčnost omogočata pridobitev subvencije ali kredita EKO sklada, kar dodatno zniža strošek gradnje. Oglejte si montažne hiše v naši ponudbi in poiščite pravo zase. S podrobnostmi vas seznanimo na sedežu.

S poslovnim partnerjem iz tujine spodbujamo gradnjo montažnih hiš

Klasično zidane hiše se od montažnih razlikujejo v več karakteristikah.  A priori opazna distinkcija je v načinu in hitrosti gradnje. Elementi montažne hiše so namreč narejeni v proizvodnih halah, na lokaciji naročnika pa se opravi le še montaža. Montažne hiše so lahko od podpisa pogodbe s kupcem pa do končne vselitve pripravljene v dveh do šestih mesecih, klasične pa za to potrebujejo več kot šest mesecev.

Pred nekaj leti se je za montažne hiše odločal manjši delež naročnikov, a danes temu ni več tako in tudi v Sloveniji sledimo trendu naročnikov razvitih evropskih državah, kjer prevladujejo montažne gradnje na podlagi tipskih načrtov hiš. Ne daleč nazaj je veljalo, da so montažne hiše manj kakovostno grajene od klasičnih zidanih gradenj. Izpostaviti je potrebno, da je trenutna kakovost montažnih hiš preverjeno na ravni klasičnih zidanih hiš. Naročniki se odločajo za montažne tipske načrte hiš tudi zaradi naravnih materialov pri gradnji in posledično zaradi večja udobnosti bivanja. Nezanemarljivi so tudi prihranki pri ogrevanju notranjem oblikovanju, ki stremijo k doseganju ekoloških standardov v sožitju z naravo.