Arhiv značk: nadzor

Osnovni ali razširjen nadzor

Običajno zadostuje osnovni nadzor, ki ga predstavljamo v nadaljevanju. Osnovni nadzor Nadzornik je dolžan izvajati nadzor, ki omogoča kakovostno izvajanje del in dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, ter v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem, izvajati nadzor pri odpravi pomanjkljivosti in napak, ustno in pisno […]