ID št. za DDV: SI85866164
TRR pri Delavska hranilnica d.d., SWIFT HDELSI22
IBAN: SI56610000025291739

Pooblaščeni za projektiranje, nadzor nad gradnjo in vodenje celotne gradnje zahtevnih objektov.

Smo strokovno butično podjetje. Vsak posamezen strokovnjak v naši ekipi ima več kot 15 let samostojnih izkušenj na svojem področju delovanja. Združila nas je želja po vzpostavitvi modela, ki nam omogoča, da se vsak ukvarja le s svojo profesijo, zato lahko v ekipi rešitve ponujamo celostno, butično in po meri naročnika ter vse na enem mestu. V podjetju ponujamo tudi pravne in računovodske storitve. Če nimate državljanstva in želite investirati v Sloveniji, vam pomagamo s pripravo dokumentacije in nakupom nepremičnine na pravno osebo. Za vsako oviro poiščemo optimalno rešitev.

Del izkupička od realiziranih projektov namenjamo pomoči potrebnim. Znotraj podjetja na prostovoljni ravni skrbimo za družbo in okolje ter doniramo in pomagamo društvom, ki si prizadevajo za družbeno odgovorne akcije. Več o naših družbeno odgovornih prizadevanjih lahko spremljate prek socialnih omrežij.

V kolikor potrebujete pomoč, nam pošljite motivacijsko pismo.

Work with us

MNENJA STRANK

We are very thankful to Branko Manič for providing us excellent supervision services when we constructed with the help of a montage house two years ago. We engaged him from the moment of signing the contract with the montage house provider until the house was formally handed over to us – even earlier engagement is recommended. Throughout the project, Branko Manič engaged also another competent colleague to provide us additional support. While we were waiting for the construction permit, our street got connected to canalization; Branko Manič helped us think through whether to go for changing our construction permit accordingly, or make changes afterwards. And, in the peak construction time (about 2.5 months), he and his colleague met us weekly (typically jointly with montage house provider’s project manager), double-checking with us with a sharp-eye all the progress made on the construction site and giving us reassurance in understanding what aspects we should monitor more closely but also where we should not worry. Together, we agreed what concerns we should document, and Branko Manič communicated such concerns to the montage house provider, which then promptly addressed them. We’d like to thank Branko Manič for also double-checking with us the house once more towards the end of the two-years full guarantee.
Tina&Robert

Slovenki strojni prevod s pomočjo AI (umetne inteligence):
Branku Maniču se zelo zahvaljujemo za odličen nadzor, ko smo pred dvema letoma gradili s pomočjo podjetja, ki gradi montažne hiše. Angažirali smo ga od trenutka podpisa pogodbe s ponudnikom montažne hiše do formalne predaje hiše v uporabo – tudi zgodnejši angažma je priporočljiv. Skozi projekt je Branko Manič za dodatno podporo angažiral še enega kompetentnega sodelavca. Medtem, ko smo čakali na gradbeno dovoljenje, so našo ulico priključili na kanalizacijo; Branko Manič nam je pomagal pri premisleku, ali naj gremo v ustrezno spremembo gradbenega dovoljenja ali spremembe opravimo naknadno. In v konici gradnje (približno 2,5 meseca) sta se on in njegov kolega tedensko srečevala z nami (običajno skupaj z vodjo projekta ponudnikom montažnih hiš), dvojna kontrola je z ostrim očesom dvakrat preverila ves napredek na gradbišču in nam dala zagotovilo, da razumemo, katere detajle je potrebno natančneje spremljati, pa tudi, kje naj nas ne skrbi. Skupaj smo se dogovorili, katere pomisleke moramo dokumentirati, Branko Manič pa je te pomisleke posredoval ponudniku montažnih hiš, ki jih je nato takoj obravnaval. Zahvaljujemo se Branku Maniču, da je proti koncu dvoletne polne garancije še enkrat preveril hišo pri nas.
Tina&Robert

Kontaktirajte nas

Želite dodatna pojasnila? Pokličite nas na 041 858 103 ali nam pišite.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.