Vpogled v gradbeno dovoljenje sosedov

Legalizacija črne gradnje

Ko začnemo razvijati idejo o gradnji, se moramo zavedati, da za zakonito gradnjo potrebujemo gradbeno dovoljenje. Zanimivo je to, da če imajo vaši sosedje nezakonito grajen del stavbe in v neskladju s trenutnim OPN, vi ne boste mogli pridobiti gradbenega dovoljenja za svoj objekt, ki ga želite zakonito zgraditi v enakem obsegu kot ga imajo vaši sosedje nezakonito zgrajeno že vrsto let.

Vpogled v gradbeno dovoljenje sosedov se izvede na upravni enoti, kjer je bilo dovoljenje izdano

Sam obstoj pravnomočno pridobljenega gradbenega dovoljenja pomeni, da objekt mora biti zgrajen s projektom, ki je podlaga za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja in v kolikor ni skladen je lahko podvržen ukrepom gradbene inšpekcije. Če se želimo prepričati, ali ima določen objekt gradbeno dovoljenje, lahko to storimo z vpogledom v obstoječe gradbeno dovoljenje sosedov na upravni enoti, kjer je bilo gradbeno dovoljenje izdano. V katastru nepremičnin je namreč objekt lahko vrisan tudi brez gradbenega dovoljenja, saj zemljiški kataster izkazuje dejansko stanje parcel. Zemljiška knjiga  prikazuje lastništvo oz. pravice in pravna dejstva na posamezni nepremičnini.

V nadaljevanju vam podarjamo obrazec s katerim lahko preverite gradbeno dovoljenje vaših sosedov, le dopolnite vaše podatke in obrazec je pripravljen za posredovanje ter uporabo.

Gradbena zakonodaja omogoča legalizacijo nezakonitih gradenj in v primeru, da želite svojo gradnjo graditi zakonito v enakem obsegu kot sosed imate možnost, da soseda prijazno pozovete, da svojo gradnjo legalizira. Gradbeni zakon natančno določa pogoje legalizacije. V kolikor bo sosed pri legalizaciji uspešen preden pridobite svoje gradbeno dovoljenje boste tudi vi lahko dosegli enako gradbeno dovoljenje, čeprav aktualni OPN tega ne dopušča.

V kolikor se sosed ne odzove, imate na razpolago prijavo nezakonite gradnje. Institut, ki naj bi poskrbel za uravnoteženje interesov prizadetih pred samovoljnimi in nezakonitimi posegi v vašo pravico graditi.

Priloga: VLOGA ZA VPOGLED V GRADBENO DOVOLJENJE SOSEDOV (*.pdf)