Načrt gradbenih konstrukcij

V našem arhitekturnem biroju pripravljamo projekte ali načrte gradbenih konstrukcij za klasične in montažne objekte. Strokovna področja projektiranja gradbenih konstrukcij v našem arhitekturnem biroju so naslednja: konstrukcija za zidane objekte, konstrukcija za armirano-betonske objekte, konstrukcija za lesene objekte in konstrukcija za jeklene objekte. Po naročilu lahko pregledamo obstoječi stanovanjski objekt in pripravimo izjavo statika o statični ustreznosti objekta.

Načrt gradbenih konstrukcij potrebujete po pridobitvi gradbenega dovoljenja (DGD) za projekt za izvedbo (PZI). Načrt gradbenih konstrukcij obsega določitev nosilne konstrukcije, statičen izračun nosilne konstrukcije, dimenzioniranje nosilnih elementov ter armaturne načrte ali delavniške načrte nosilne konstrukcije objekta.

Armirano-betonske gradbene konstrukcije

Pri armirano-betonskih nosilnih konstrukcijah naredimo armaturni načrt. V armaturnih načrtih določimo precizne pozicije vsake armature. Nato pri ploščah določimo točen tip armaturnih mrež. Sledi, da pri prekladah in stebrih določimo debelino in pozicijo armaturnih palic. Pri načrtih gradbenih konstrukcij je relevantno, da statik določi primerno debelino, število in pozicijo stremen. Načrt gradbenih konstrukcij mora  vsebovati vse sestavine ključnih nosilnih elementov. Iz tega sledi, da pripravimo popis armature za izvedbo nosilne konstrukcije, kjer je določena tudi teža armature.

Lesene gradbene konstrukcije

Z montažno hišo se lahko gradnja pospeši, saj je taka hiša izdelana iz panelnih sten, lahkih lesenih eno ali več-etažnih konstrukcij ter strešne lesene konstrukcije relativno hitro. V osnovi je tudi za montažni objekt potrebno izdelati armiranobetonsko temeljno ploščo, ki je edini element mokre gradnje. Nato sledi montaža panelnih sten, ki so večinoma pripravljene v delovnih halah. Celotna lesena konstrukcija je postavljena zelo hitro, sledi montaža jeklenih spojnih sredstev in sidranje v temelje. Ostali nenosilni elementi gradnje so prilagojeni temu načinu gradnje in so pretežno montažni. Vse bolj se spodbuja način gradnje, ki uporablja materiale z nizkimi vgrajenimi emisijami in energijo. Pri gradnji lesenih gradbenih konstrukcij se lahko uporablja recikliranje odpadkov. Izpostavljena je energijska učinkovitost in ponovna uporaba posameznih gradbenih elementov.  Vse bolj se med okoljevarstveniki na trgu uveljavlja prepričanje, da lesene konstrukcije predstavljajo sinonim za trajnostno gradnjo, saj zaradi narave gradbenega materiala zmanjšujejo količino emisij ogljikovega dioksida v ozračje. Za predelavo lesa se porabi manj energije kakor za proizvodnjo betona in armature.

Opečna gradnja z apneno-cementno malto ali na “suho”

Na področju opečne gradnje z apneno-cementno malto vse bolj upada. Vsekakor še naprej velja, da je pogost način zidanja in gradnje družinskih hiš z naravnimi materiali kot so opečni blok, cement, apno, pesek in voda. Cena pri zidavi z malto je najugodnejša od vseh klasičnih zidav, kar običajno odtehta precejšno vlogo pri izbiri gradnje.  Investitorji v koraku s časom se za takšen način gradnje ne odločajo več. S porastom novih tehnologij se odločajo za suho gradnjo opečnih masivnih hiš, ki so energetsko bolj varčne, čiste in pospešijo zidanje. Tovrstna gradnja je malenkost dražja in hkrati boljša alternativa.