Izberite arhitekturni biro kot uigran orkester

Avtonomija. Mojstrstvo. Namen. Lahko smo temelj vašega gradbenega podviga. Naš arhitekturni biro vam bo prisluhnil in vas seznanili z omejitvami v obliki svetovanja. Na vašo željo bo naš arhitekturni pripravili več predlogov in rešitev ter bomo z vami v nenehni komunikaciji. Sodelovanje bomo pričeli na podlagi sklenitve pogodbe, kjer bo jasno določena vrsta dokumentacije, cena in okviren terminski plan.

Za učinkovit sestanek pri nas vas spodbujamo, da že danes za svojo parcelo na upravni enoti pridobite lokacijsko informacijo. S tem bo informativni sestanek prerastel v operativnega, saj vam bomo lahko svetovali kaj je možno zgraditi in kje so omejitve. Predlagamo, da si naredite seznam referenc, ki so vam všeč, seznanite nas s svojimi hobiji, seznamom prostorov ter z načrtom za družino.

Naše prednosti:

Prva prednost

Profesionalnost.

utečen postopek

Druga prednost

Utečen postopek.

individualiziran postopek s posluhom

Tretja prednost

Individualiziran pristop s posluhom.

Projektno dokumentacijo, ki jo izdela naš arhitekturni biro sestavljajo idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev, projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektna dokumentacija za izvedbo gradnje in projektna dokumentacija izvedenih del.

S projektno dokumentacijo naš arhitekturni biro ob upoštevanju naročila investitorja, predpisov in pravil stroke glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko-arhitekturnimi in drugimi rešitvami določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta tako, da ta zagotavlja skladnost objekta s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, skladnost objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj ter omogoča evidentiranje objekta.

Bi želeli začeti projekt?

Arhitektura. Notranji dizajn. Inženiring. Projektiranje. Nadzor. Gradnja.

  Od idejne zasnove do gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje

  Za vodenje izdelave projektne dokumentacije naš arhitekturni biro določi pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja za vodjo projekta ter v izdelavo projektne dokumentacije vključi tiste pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjake z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebne za njegovo realizacijo v skladu z zahtevami investitorja, predpisi, pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike.

  Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje. Arhitekturni biro izdela dokumentacijo v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, poročilom o vplivih na okolje, če gre za objekt z vplivi na okolje, konservatorskim načrtom, če gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, in ostalimi strokovnimi podlagami. S projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje se dokazuje izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev.

  Kaj je dobro vedeti?

  Poleg projektiranja naš arhitekturni biro nudi opcijo izvedbe gradnje. Svetujemo pri izbiri izvajalcev, ki so naši partnerji, izvajamo projektantski nadzor ter inženiring. Gradnja nepremičnine je,  ko to delamo prvič, za mnoge stresen dogodek, zato ne odlašajte in predajte vaše skrbi v naše roke. Za vas bo naš arhitekturni biro uredili vse na enem mestu.

  Naš arhitekturni biro izdela renderje in video posnetke, s katerimi boste lahko vizualizirali svoj nastajajoči dom, pred pričetkom izkopa za postavitev temeljev. S pomočjo tehnike se boste lahko sprehodili po prostoru in dobili prvi vtis ali se vaš projekt razvija v pravo smer.

  Naš arhitekturni biro nudi povezovanje strokovnjakov in izvajalcev v vseh fazah realizacije. V delovnem procesu si prizadevamo z vpeljavo rešitev, ki omogočajo optimalne rezultate glede na porabljen čas, kvaliteto in ceno.

  Za vodenje izdelave projektne dokumentacije naš arhitekturni biro določi pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja za vodjo projekta ter v izdelavo projektne dokumentacije vključi tiste pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjake z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebne za njegovo realizacijo v skladu z zahtevami investitorja, predpisi, pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike.

  Naš arhitekturni biro lahko pripravi kolaž notranje opreme z izbranimi materiali, barvami in predlogi postavitve. Za vas bomo tako, dodatno po naročilu, pripravili izbor bele tehnile, sanitarne keramike, načrtovanje osvetlitve prostora in predlog svetil, izbor notranje opreme, izbor tekstila, stenskih oblog, dodatkov, 3D predstavitev prostora za celovito rešitev, bodisi novogradnje, bodisi prenove obstoječe nepremičnine. Na sliki si lahko ogledate naš projekt notranje opreme prenovljenega stanovanja za namen turističnega oddajanja višjega cenovnega razreda.

  Ljubezen, zdravje, družina, otroci, duhovna rast, življenjska pot, kariera, kreativnost, denar, obilje, slava, ugled in vse najboljše v vašem novem gnezdu. Feng shui, djotiš in vastu zajemajo starodavno znanje razumevanja narave in vesolja, ki ga na Kitajskem in v Indiji razvijajo že več kot 6000 let. S pomočjo poznavalcev feng shuia, djotiša in vastuja lahko vam naš arhitekturni biro svetuje kako opremiti in urediti dom glede na smeri neba. Vsaka smer pripada drugemu življenjskemu področju, barvi, elementu, letnemu času in številu s ciljem da bi v svojem novem domu zaživeli polno in harmonično življenje.

  Naš arhitekturni biro nudi drugo mnenje predvsem, ko ste v dilemi ali se premikate po pravi poti naprej ali, ko se vam je proces zaustavil. V kolikor ste se srečali z omejitvami v standardnih postopkih in ni možno najti vzroka vam pomagamo in svetujemo kako naprej.

  Ob izdelavi gradbene dokumentacije naš arhitekturni biro poskrbi, da bo v fazi nadzora potekalo vse brez zadreg. Gradbeni nadzor predstavlja strokovni nadzor na gradbišču, s katerim nadzornik preveri, ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje je izključno izdano na podlagi te dokumentacije in vse mora potekati tako, kot je v gradbeni dokumentacij zapisano. Nadzornik mora nenehno preverjati kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt. Ker želimo, da bo vaš proces gradnje prijeten od pričetka gradnje  vse do vselitve.

  Odločite se za izdelavo projektne dokumentacije in obiščite naš arhitekturni biro

  Ključno pri gradnji je, da se natančno odločite, kaj točno želite graditi. Kakšna naj bo velikost, katere prostore potrebujete, koliko sob, kopalnic, WC-jev, delovno sobo, garažo, travnik, balkon, kamin, ipd. Upoštevajte velikost vaše družine, kdo vse bo skupaj stanoval, starost in potrebe. Na podlagi vaših zapiskov in lokacijske informacije vam bomo pripravili ponudbo po meri.

  Pošlji povpraševanje